رویه های بازگرداندن کالا

به دلیل مقررات بهداشت امکان انصراف از خرید و بازگشت کالا به دلایل سلیقه ای وجود ندارد. کالا تنها در صورتی به دلیل عدم تطابق با سلیقه مشتری و انصراف از خرید پس گرفته می شود که در مورد کالاهایی آرایشی بهداشتی پلمپ داشته باشد و در مورد کالاهای لباس زیر مارک آن کنده نشده و استفاده نشده باشد وهمچنین در مورد برگشتی ها کارشناسان ما تشخیص می دهند که اجناس استفاده شده هستند یاخیر ،در صورت تشخیص استفاده شدن آنها کالاها معدوم می شوند.